HemSitemapKontakt      

Brandspjäll/brandgasspjäll EKO-SRBG1

EKO-SRBG1

Spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner.

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1 är testat av SP och godkänt av SP Certifiering, CE-märke 0402-CPR-SC0845-13 och P-godkännande SC0847-13.