EKOVENT levererar skräddarsydd intagshuv till Uppsala Stadshus

21 januari 2021
Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet att i samarbete med Caverion Sverige AB leverera en skräddarsydd intagshuv till Uppsala Stadshus där Peab Sverige AB är huvudentreprenör.

Uppsala Stadshus genomgår en helrenovering, samt så byggs en helt ny tillbyggnad. Totalt handlar det om en yta på 27 000 kvadratmeter, varav nybyggnationen utgör 14 000 kvadratmeter. Ambitionen är att om- och tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt Breeam med klassningsnivå Excellent.

Den levererade intagshuven kan förse hela den nya delen av stadshuset med luft. Huven är hela 4,5m i diameter, har en gallerhöjd på 4m och ett luftflöde på 38.500 l/s.

Till projektet levererar EKOVENT även brand-/ brandgasspjäll, tryckavlastningsspjäll, brandgasfläktar, ytterväggsgaller, skyddsgaller och säkerhetsgaller.

Projektet beräknas vara klart under 2021.