27903

Mikrobiologen

Nybyggnad av sjukhuslokaler vid Blekingesjukhuset, Karlskrona

Till projektet har vi levererat:

Brandspjäll

Takhuvar

Spjäll

Galler