HemSitemapKontakt      

Ett hållbart miljöarbete

Miljöfrågan sträcker sig också långt utanför våra egna arbetslokaler. Vi försöker därför på alla sätt att skapa en verksamhet som ger så liten påverkan som möjligt på miljön. Återvinning så långt det är möjligt och ett minimum av avfall tycker vi är självklarheter.

Samtliga våra produkter miljö- och byggvarudeklareras. Det ger viktig information till installatörer och användare samtidigt som det underlättar vid återvinning.