HemSitemapKontakt      

Expansiv utveckling

Under lång tid, inte minst de senaste åren, har vår verksamhet haft en positiv utveckling.

Genom ständiga investeringar har vi effektiviserat våra processer, ökat flexibiliteten och kortat leveranstiderna. Produktionslokalerna i våra båda fabriker har en sammanlagd yta på 10 000 m2. Den rationella hanteringen säkerställer våra högt ställda kvalitetskrav - och ger dig produkter att lita på.

En annan aspekt av utveckling handlar om miljön. Vi strävar efter att utveckla produkter med minimal miljöpåverkan, men samtidigt med så lång livslängd som möjligt. Därför tillverkar vi alla produkter för utomhusbruk av aluzinkplåt med 185 g/m2 beläggning, vilket motsvarar korrosivitetsklass C4.

utveckling