HemSitemapKontakt      

Grunden finns i våra värderingar

EKOVENT kännetecknas av våra kärnvärden där alla medarbetare 
ska agera i enlighet med dessa.

Kvalitet
Vi

- levererar kvalitetssäkrade produkter som har verifierats genom interna eller 

  externa tester.
- tar ansvar för vårt arbete, fullföljer och levererar vad vi har lovat.

Kunskap
Vi

- vill driva den tekniska utvecklingen inom våra produktområden genom 

  kontinuerlig kompetensutveckling samt genom att utnyttja   
  den stora samlade 
erfarenheten hos vår personal.
- ska ha stor fokus på kundanpassade lösningar
- uppfattas som innovativa och ständigt sträva efter utveckling och förbättringar.

Hög servicenivå
Vi

- ska vara tillgängliga för våra kunder, ge snabba svar, aktivt engagera oss och alltid 
ha kunden i centrum.


- ska bygga långsiktiga relationer baserade på ärlighet och öppenhet.

Tilltalande design
Vi

- vill att kunden upplever våra produkter genomtänkta ur tekniska prestanda,

  montage, design och kostnad.