HemSitemapKontakt      

EKO-KFB Boxfläkt

EKO-KFB

Boxfläkt EKO-KFB har speciellt utvecklats som utblåsningsfläkt i kök med krävande driftsförhållanden. Motorn är separerad från luftflödet enligt VDI direktiven. Fläkthjulet har bakåtböjda skovlar som minskar risken för nedsmutsning. Fläkten är utrustad med en robust, spänningsreglerad, en-fas växelströmsmotor, effektiviteten är hög och behovet av varvtalsreglering är därmed minimalt. Fläkthuset är tillverkat som en fettskål och kan därmed säkert hålla kvar små mängder av kondens och fett.

Max luftflöde 7200 m3/h, storlekar 200 - 400

Relaterad information