HemSitemapKontakt      

EKO SafeEvac Övertrycksventilation räddar liv

Vid en brand är det viktigt att utrymningsvägar, som trapphus och hisschakt kan hållas fria från brandgaser. EKO SafeEvac Övertrycksventilation är ett komplett program av ventilationsprodukter för trycksättning av trapphus och hisschakt. Utrymningsvägarna blir då trygga och evakuering av byggnaden kan utföras på ett säkert sätt. Samtidigt underlättar det för räddningspersonalen så att de kan utföras sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Övertrycksventilation släcker inte elden men kan vara helt avgörande vid sökande av innestängda.

Systemet uppfyller EU Standard 12101-6. Det är flexibelt och kan anpassas till alla typer av byggnader.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Senast levererade projekt:


Point Hyllie Malmö, 29 våningar, Malmö Living, 20 våningar