HemSitemapKontakt      

Fläktar med PM-motorer, klass IE4-motor

Fläktar

Dubbelsugande
radialfläkt

dubbelsugradialflakt

• Fläkt och 3-fas motor monterade på gemensamt fundament.

• Motorfäste utfört för enkel justering av remspänning.

• Remdrift, kilremsskivor med bussning.

• Flexibel och lufttät stos mellan fläktutlopp och aggregathölje.

• Jordkabel mellan fläktfundament och aggregathölje.

• Fläktfundament avvibrerat genom fjäderdämpare.

• Transportsäkring.

• Prestanda dokumenterad enligt TÜV-godkända metoder med max. avvikelse 5%.


Varianter:

• Fläkthjul med framåtböjda skovlar.

• Fläkthjul med bakåtböjda skovlar och förstärkt fläkthus och lager.


Alternativ:

• Planremsdrift.

• Diagonalt krysstag för motorfäste och remspänning.

• Fläktenhet utdragbar åt sidan.


Tillbehör:

• Jalusigaller, tryckuttag, tryckmätningsutrustning, frekvensomriktare, arbetsbrytare inklusive kablage.

 

Axiradiell fläkt

Axiradiellflakt

• Radiellt fläkthjul med bakåtböjda skovlar, pulverlackerade.

• Direktdrift med fläkthjul monterat direkt på motoraxel.

• 3-fas motor typ B - motorskydd med PTC-resistor.

• Fläktfundament avvibrerat genom fjäderdämpare.

• Transportsäkring.

• Prestanda dokumenterad enligt TÜV-godkända metoder med max. avvikelse 5%.


Alternativ:

• Fläktenhet utdragbar åt sidan.


Tillbehör:

• Jalusigaller, tryckuttag, tryckmätningsutrustning, frekvensomriktare, arbetsbrytare inklusive kablage.

 

 

Frekvens-
omriktare

frekvensomriktare

frekvensomriktare2

• Monterad på aggregat.


Alternativ:

• Motor med integrerad frekvensomriktare.

Relaterad information