HemSitemapKontakt      

Projektering

Ekonomi och det verkliga behovet är utgångspunkten Det primära målet i utformningen av hållbara byggnader är klart - minska energibehovet och skapa en behaglig inomhustemperatur.

För att skapa hållbar ventilations- och luftbehandlingskoncept är klimatförhållanden de första data att samla in. Skapandet av en bekväm och produktiv inomhusmiljö förutsätter ett konsekvent utnyttjande av alla tillgängliga termodynamiska enheter. Målet för planering måste vara energieffektivitet och i genomförandet av dessa krav måste tanken på "Life-Cycle-Cost" (LCC ) i anläggningen finnas med. Energisk, men icke optimerad klimatkontroll är kostnadsdrivare i framtiden. För att motverka denna kostnadsexplosion är en framräkning av "Life Cycle Cost" nödvändig.

1. Klimadata på din plats Utgångspunkten för den optimala utformningen av VVS-system är rätt klimatdata för aktuell plats. Grund för dimensionering utgör utomhustemperaturer enligt DIN 4710/TR Y.

2. Friskt och behagligt Maximal effekt kan bekvämt uppnås genom optimal rumstemperatur, 21 - 26 °C, kombinerad med en luftfuktighet i rummet på 40 - 60 %. Det viktigaste kravet på byggnadens luftkonditionering består i att kunna skapa ett sunt och behagligt inomhusklimat med lämplig luftkvalitet - förutsättningar för ökad motivation och prestation.

3. Krav på ventilationssystemet Ventilationssystemen är förstås olika och för att vara tillförlitliga är de beroende av funktioner som rengöring, uppvärmning, kyla, ventilation, befuktning och avfuktning och kombinationer härav. För ekonomiskt förnuftig planering av ventilationssystemet är den exakta definitionen av den funktionella omfattningen och önskad luftkvalitet av vikt.

4. Avgörande - analys av energimängd i ventilationssystemet Prestationshöjande klimat behöver inte vara dyrt. Idag är anläggningar ur energi- och ekonomisk synpunkt vanligtvis omstruktureringsfall.

När man planerar ventilationssystem i enlighet med "Life Cycle Cost"-principen är därför fokus på anslutningseffekten på fläkten och på effektiviteten i värme- och fuktåtervinning.

Intelligenta styr- och reglersystem säkerställer optimalt klimat där det behövs. Inget utrymme värms upp i onödan eller luftkonditioneras. Detta spar kostnader.

Kontakta oss gärna för mer information och inloggning i våra projekterings- och LCC-program.

Relaterad information