HemSitemapKontakt      

Life-Cycle-Cost

Energieffektiv central luftbehandlingsenhet Bedömning, design och erbjudande av central ventilation och centrala luftkonditioneringsanläggningar med "LIFE-CYCLE-COST" garanterar inte bara minsta möjliga energikostnader utan tar även hänsyn till följdkostnader som reparation och underhåll.

Energieffektiv design och konstruktion av ventilationssystem är basen för kraven på en hållbar byggekonomi. Byggnader måste bli effektiva - detta relaterat inte bara till beslut om globala klimatmål och minskning av CO2-utsläpp utan framför allt till en betydande ökning av kostnaderna för primärenergi och leverans(o)säkerheten av stora mängder energi.

Men det viktigaste - Energieffektivitet sparar pengar! Sannolikt kommer inte bara investeringskostnaden för luftbehandlingsanläggningar att stiga utan även möjligheterna till energieffektivitet och kostnadsbesparingar att öka påtagligt. Detta faktum ökar lönsamheten hos rörelsedrivande bolag (samtidigt bästa luftkvalitet i byggnaden), med betydligt lägre driftskostnader i systemen och därmed ökad konkurrenskraft och säkerhet på arbetsplatsen.

Kontakta oss gärna för mer information och inloggning i vårt LCC-program.

Relaterad information