HemSitemapKontakt      

EKOVENT Reglerteknik

EKOVENT Regler-Teknik ställer dig och dina applikationer i mittpunkten. Du har fritt val i en välsorterad funktionskatalog, som ständigt vidareutvecklas och kompletteras. Funktionskatalogen finns främst på tre tekniska nivåer (nivå I-III ), vilka i sin tur förstärkts med välstrukturerade funktionella moduler.

Det reglertekniska underlaget på din applikation bestämmer vilken teknisk nivå och antalet ytterligare funktionella moduler som ska användas. (Rig-moduler). Rig-moduler används exempelvis för behandling av ett varierande antal zoner, brandspjäll eller rökdetektorer. Genom denna struktur skapas förutsättningar för standardiserade och kostnadseffektiva systemlösningar men med högsta flexibilitet.

Tekniknivå I Användning av varvtalsreglerade drivsystem i det befintliga kontrollelementet, konstant kontroll av tryck i kanal eller dess luftflöde.

Tekniknivå II DUC -understödd mät-, styr- och reglerteknik. Innehåller komplett funktionalitet för tekniknivå I och erbjuder dessutom nyttiga och effektiva reglertekniska egenskaper. Lämplig för de flesta applikationer.

Tekniknivå III DUC -stödd mät-, kontroll- och reglerteknik. Innehåller komplett funktionalitet av tekniknivå I och II och erbjuder även mer användbara och effektiva reglertekniska funktioner.

Relaterad information