HemSitemapKontakt      

EKO-FI

EKO-FI

Elektrostatfilter EKO-FI har konstruerats för att alstra negativa luftjoner och för installation i luftbehandlingsaggregat och ventilationskanaler. Genom alstring av negativa luftjoner motverkas effektivt överföring av lukt och matos.

Relaterad information