HemSitemapKontakt      

EKO-JBG (Utgången produkt)

EKO-JBG

Brandspjäll/brandgasspjäll Ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 120 bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner och i ventilationskanaler.