HemSitemapKontakt      

Brandspjäll/brandgasspjäll EKO-JBG2

EKO-JBG2

Spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 120 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner.

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 är testat av SP och godkänt av SP Certifiering, CE-märke 0402-CPR SC0400- 13 och P-godkännande SC0408-13.