HemSitemapKontakt      

Brandspjäll/brandgasspjäll EKO-SRBG1-C

EKO-SRBG1-C

EKO-SRBG1-C är ett brand-/brandgasspjäll i brandklass EI 60/EI 60 S som även kan användas för konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1-C system eller likvärdigt. EKO_SRBG1-C levereras med förprogrammerad spjällmodul för konstanthållning av trycket. Nominellt tryck är 100 Pa, 250 Pa eller 500 Pa beroende på tryckgivarens mätområde.