HemSitemapKontakt      

Brandspjäll/brandgasspjäll EKO-SRBG2-R

EKO-SRBG2-R

EKO-SRBG2-R är ett brand-/brandgasspjäll i brandklass El 120/El 120 S med reglerande ställdon. Med EKO-SRBG2-R kan luftflödet regleras 0-100 % med styrsignal 2-10V. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändläges kontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1 system eller likvärdigt.