EKO-SafeEvac Övertrycksventilation som räddar liv

2 februari 2021
Visste du att Övertrycksventilation kan vara helt avgörande vid en brandevakuering?

Vid en brand är det viktigt att utrymningsvägar, som trapphus och hisschakt kan hållas fria från brandgaser. Med EKO-SafeEvac Övertrycksventilation erbjuder vi ett komplett sortiment av ventilationsprodukter för trycksättning av trapphus och hisschakt.

Lösningen säkerställer att utrymningsvägarna blir trygga och evakuering av byggnaden kan utföras på ett säkert sätt. Samtidigt underlättar det för räddningspersonalen så att de kan utföras sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Övertrycksventilation släcker inte elden men kan vara helt avgörande vid sökande efter innestängda. Lösningen uppfyller EU Standard 12101-6, är flexibelt och kan anpassas till alla typer av byggnader.

EKO-SafeEvac Övertrycksventilation utgör den optimala lösningen för rökfria räddningsvägar och erbjuder fördelar både för de boende och för räddningspersonal.

  • Systemet uppfyller EU-standard 12101-6
  • Anpassningsbart till lokala myndighetskrav/ lösningar
  • Alla erforderliga funktionsdelar levereras av EKOVENT
  • Systemet dimensioneras av EKOVENT utifrån aktuell Brandskyddsdokumentation
  • Alla ingående delar som fläktar, rökkontrollspjäll, galler, tryckavlastningsspjäll etc. dimensioneras av EKOVENT
  • Saknas brandskyddsdokumentation/ konstruktion, utformas och dimensioneras hela systemet av EKOVENT och kunden erhåller rapport att systemet uppfyller gällande standard

Referenser
THE POINT, MALMÖ
AMAGER RESOURCE CENTER, KÖPENHAMN
PDE FELT A, KÖPENHAMN

Läs mer om EKO-SafeEvac eller ladda ner dokumenten:
EKO-SafeEvac Broschyr
EKO-SafeEvac Presentation

Kika gärna på vår Presentationsfilm om Övertrycksventilation EKO-SafeEvac nedan: