Personlig support

Vår service- och supportavdelning svarar på frågor av teknisk karaktär men vi kommer vid behov
också ut och besöker er. Vår Back Office hjälper dig med offerter, order och teknisk support.

Offertförfrågningar: offert@ekovent.se

Order: order@ekovent.se

Kontaktpersoner:

Leverans

Mikael Nyman
Mikael Nyman
Transport/Lager
040-42 16 29
lager@ekovent.se

Garanti/Reklamation

Magnus Christoffersson
Magnus Christoffersson
Kvalitets- och reklamationsansvarig
040-42 16 28
072-402 86 37
magnus.christoffersson@ekovent.se

Teknisk support

Anders Friberg
Anders Friberg
Teknisk Support/Service
040-42 16 19
anders@ekovent.se

Order

Anna Törnvall
Anna Törnvall
Backoffice / Support
040-42 16 08
072-40 28 643
anna.tornvall@ekovent.se