Om GDPR - Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL).  Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR har strängare krav på hur företag hanterar personuppgifter vilket ytterligare förstärker den enskildes rättigheter.

Nya villkor hos EKOVENT

Här på EKOVENT kompletterar vi därför våra villkor med information om vilka nya rättigheter du har när vi behandlar olika personuppgifter. Ändringarna som är kopplade till GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 utan att du behöver göra något.

Vi samlar och lagrar information

Vi samlar automatiskt in och lagrar information som vi får från din webbläsare såsom IP-adress, kakor (cookies) som är en textfil med information. Genom att du är registrerad kund hos EKOVENT lagrar vi information ditt engagemang hos oss. Vi använder informationen till

  • Login-funktionalitet för våra kunder
  • Hantera och leverera kunders beställningar, fakturering med mera
  • Marknadsföring såsom epostutskick med nyhetsbrev och kampanjer
  • Undersökningar och enkäter

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter

GDPR Försäljning (PDF)

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Vi säkerställer att dessa är korrekt behandlade hos oss. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. På EKOVENT använder vi personuppgifterna kopplat till dig som är registrerad kund hos oss.

Vad ska du göra nu?

Du som är registrerad kund hos EKOVENT behöver inte göra något alls efter den 25 maj 2018. Allt fortsätter som vanligt.