EKOVENTs affärsidé, vision och värdeord

Vår affärsidé

EKOVENT ska möta kunders behov och göra sig till en efterfrågad partner inom ventilation och brandskydd. Våra produkter ska betraktas som tekniskt framstående och av hög kvalitet. I alla steg eftersträvas minsta möjliga miljöpåverkan. Som företag ska EKOVENT stå för ett kundfokus, som innebär att vi i alla lägen ställer upp för kunden med en positiv och professionell attityd. EKOVENT ska ha kompetenta medarbetare som strävar efter att öka sin kunskap och som känner stolthet och ansvar för sitt arbete.

Vår vision

"Vår vision är att vara ledande i skapandet av innovativa och kvalitativa produkter och lösningar som i sin tur bidrar med ökad trygghet och livskvalitet för människor. Vi ska vara det självklara förstahandsvalet för våra kunder."

Våra värdeord

Våra värderingar har samlats i fyra värdeord som genomsyrar vår verksamhet och allt vi gör.

Hög servicenivå
Vi ska vara tillgängliga för våra kunder, ge snabba svar, aktivt engagera oss och alltid ha kunden i centrum. Vi ska bygga långsiktiga relationer baserade på ärlighet och öppenhet.

Kvalitet
Vi levererar kvalitetssäkrade produkter som har verifierats genom interna eller externa tester. Vi tar ansvar för vårt arbete, fullföljer och levererar vad vi har lovat. 

Kunskap
Vi vill driva den tekniska utvecklingen inom våra produktområden genom kontinuerlig kompetensutveckling samt genom att utnyttja den stora samlade erfarenheten hos vår personal. Vi ska ha stor fokus på kundanpassade lösningar. Vi ska uppfattas som innovativa och ständigt sträva efter utveckling och förbättringar. 

Tilltalande design
Vi vill att kunden upplever våra produkter som genomtänkta ur teknisk prestanda, montage, design och kostnad.