Ett hållbart miljöarbete

Miljöfrågan sträcker sig också långt utanför våra egna arbetslokaler. Vi försöker därför på alla sätt att skapa en verksamhet som ger så liten påverkan som möjligt på miljön. Vår ambition är att välja miljövänliga och om möjligt, återvinningsbara material i våra produkter. 

  • Samtliga av våra produkter miljö- och byggvarudeklareras. Det ger viktig information till installatörer och användare samtidigt som det underlättar vid återvinning. 
  • Utbildning, rutiner och systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) skall kontinuerligt underhållas för att utveckla företagets interna miljöarbete och garantera att vi följer gällande lagar och förordningar. 
  • Utvärdering av miljöarbetet skall regelbundet utföras under ledning av företagets miljöansvarig. 
  • Vi skall marknadsföra och utveckla produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Våra transporter skall ske med transportföretag som vi bedömer har en bra miljöpolicy som man också efterföljer. 
  • Företagets miljöledningsarbete bygger på egendeklaration i enlighet med ISO14000. 

Du kan läsa mer om vårt miljöarbete i dokumentet nedan.
Miljödeklaration

Våra produkter återfinns också i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.