Medlemskap

Svensk Ventilation
Vi är medlem i Svensk Ventilation som representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
Organisationens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen och arbetar efter en vision "Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla"

Läs mer på www.svenskventilation.se

Teknikföretagen
Teknikföretagen företräder 3 600 medlemsföretag. Dess uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt genom att påverka beslut om arbetsrätt, produktkrav, utbildning och forskning.

Läs mer på www.teknikföretagen.se

Slussen Building Service
Slussen.biz är Nordens ledande portal för VVS, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna. Det startade 1996 och produceras av Ventil AB i samarbete med 22 branschorgan och har ca 20.000 företag i sina register.

Läs mer på www.slussen.biz

Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp
Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp är en lokal företagargrupp som arbetar för ett levande och positivt företagande i Vellinge kommun.

Läs mer på www.vffg.se