Galler

Galler för komfort- och industriventilation.
Vi erbjuder ett brett sortiment av olika gallertyper som ytterväggsgaller med mycket hög vattenavskiljning, ljuddämpande galler, skyddsgaller och säkerhetsgaller.

Ytbehandling
Gallren kan levereras lackerade i önskad kulör. Läs mer och se kulörkarta här.