EKO-CV100
Väderskyddsgaller


Ett väderskyddsgaller avsett att användas som
intagsgaller i komfort- eller industrianläggningar
där mycket höga krav ställs på ett effektivt regnskydd.

 

Väderskyddsgaller EKO-CV100 är avsett att användas som intagsgaller i komfort- eller industrianläggningar där mycket höga krav ställs på ett effektivt regnskydd. Gallret fungerar utmärkt i anläggningar där vatten-, regn- och fuktproblem förekommer i exempelvis marina miljöer, i kusttrakter och liknande. Dess höga avskiljningsgrad, upp till 100 % regn, erhålls genom speciellt utvecklade och mönsterskyddade profiler som sätter luften i turbulens och samtidigt fångar upp vattendropparna. Profilernas utformning bidrar även till ett extremt lågt tryckfall och låg ljudnivå. Gallret består av väderbeständiga aluminium material som bidrar till en lång livslängd.

EKO-CV100 finns även i en version med eluppvärmning (EKO-CV100-HC med värmekabel) för effektiv avfrostning i vinterklimat och där frost ofta förekommer.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.