EKO-CV100
Väderskyddsgaller


Avsett att användas som intagsgaller i komfort eller industrianläggningar där mycket höga krav ställs på ett effektivt regnskydd.

 

Produktinformation

Väderskyddsgaller EKO-CV100 är avsett att användas som intagsgaller i komfort- eller industrianläggningar där kraven på effektivt regnskydd är mycket höga. 

Det är särskilt anpassat för användning i miljöer där utmaningar relaterade till vatten-, regn- och fuktproblem är betydande, såsom marina områden och kusttrakter. Dess höga avskiljningsgrad, upp till 100% regn, erhålls genom speciellt utvecklade och mönsterskyddade profiler som sätter luften i turbulens och samtidigt fångar upp vattendropparna. Profilernas utformning bidrar även till ett extremt lågt tryckfall och låg ljudnivå. Gallret är testat av VTT i Finland, enligt EN 13030:2001 och uppnår klass A.

EKO-CV100 finns även i en version med eluppvärmning (EKO-CV100-HC med värmekabel) för effektiv avfrostning i vinterklimat, där frost oftast förekommer.


Egenskaper

  • Effektivt regnskydd med upp till 100% avskiljningsgrad
  • Speciellt utvecklade profiler för att skapa turbulens och fånga upp vattendroppar
  • Lågt tryckfall och låg ljudnivå tack vare profilernas utformning
  • Testat enligt EN 13030:2001 och uppnår klass A av VTT i Finland
  • Kan anpassas med avrinningsspalt eller dräneringsrör
  • Lång livslängd med väderbeständiga material
  • Rekommenderad lufthastighet över gallret: 1,0 – 5,0 m/s

Material

  • Ytterhölje av aluminium EN-AW-5754
  • Lamellerna av aluminium EN-AW-6063

Bedömningar