Ekovent fortsätter sänka sitt klimatavtryck genom produkter i koldioxidreducerat stål

13 februari 2023
Ekovent fortsätter sin strävan att sänka sitt klimatavtryck genom att erbjuda
produkter tillverkade i koldioxidreducerat stål. Stålet består mestadels av återvunnet
material och tillverkas med hjälp av 100 procent förnybar energi, vilket innebär att
det har cirka 70 procent lägre klimatpåverkan än traditionellt tillverkat stål.

Ekovent, som är en del av Lindabkoncernen sedan 2020, har som mål att minimera
sitt eget klimatavtryck och kommer tillsammans med Lindab att inom några år vara
bland de första i världen att ta emot leveranser av fossilfritt stål. I väntan på detta
tar företaget redan nu ett första steg genom att erbjuda produkter gjorda av
koldioxidreducerat stål, XCarb® RRP.

”Ekovent arbetar aktivt med att bidra till en grön omställning som är ett av våra viktiga
hållbarhetsmål. Vår takhuvsserie e-Line är konstruerad för upp till 40 procent mindre
stålanvändning och i väntan på det första leveranserna av det fossilfria stålet inför vi
redan nu produkter med koldioxidreducerat stål”, säger Gabriella Wikander Johansson,
 VD på Ekovent AB.

Det koldioxidreducerade stålet, XCarb® RRP, har cirka 70 procent lägre CO2-avtryck än
traditionellt tillverkat stål enligt EPD-publikationer av tillverkaren ArcelorMittal.
Stålet baseras på minst 75 % återvunnet stål och framställs i ljusbågsugnar som drivs av
100 procent förnybar energi. Stålet är belagt med zinkmagnesium för effektivt rostskydd.

”Framställningen av stål har en stor påverkan på vårt klimat och med det koldioxidreducerade
stålet tar vi avgörande steg att minska vårt CO2-avtryck”, avslutar Gabriella.

 

De första produkterna

Företaget kommer inledningsvis erbjuda takhuvar e-Line och ytterväggsgaller YV, i det koldioxidreducerade stålet och planerar att utöka sitt sortiment inom fler produktområden under året. De första beställningarna på produkterna kommer att kunna tas emot i början av det andra kvartalet 2023.

_________________________________________________________________________________________

Ekovent utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom ventilation och brandskydd
för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.
Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet samt energi- och miljöfokus.
                                            
                                                       Ekovent del av Lindab