EKOVENT lanserar Sveriges första EPD för takhuvar och ytterväggsgaller

16 november 2023
För att öka transparensen kring sina produkters miljöpåverkan har Ekovent påbörjat arbetet med att ta fram EPD:er för hela sitt standardsortiment. Först ut är EPD:er för takhuvar och majoriteten av standardsortimentet för galler. EPD:er är en del i Ekovents produktutveckling mot mer hållbara produkter och ger kunden en enkel orientering och transparenta möjligheter när det gäller livscykelbedömning.

Ett viktigt steg mot grönare byggnader

Ett viktigt steg för att minska utsläpp av växthusgaser och skapa mer hållbara byggnader är att ha kunskap om en byggnads miljöpåverkan. En EPD (Environmental Product Declaration) kan ses som en innehållsdeklaration av en produkts miljöpåverkan och anses av EU-kommissionen som en grundsten för att mäta en byggnads hållbarhet. 

Vi har tagit ytterligare steg för bättre klimat och presenterar även EPD:er för delar av vår produktsortiment takhuvar och galler som baseras på minst 75% återvunnet stål RRP (Recycled and Renewably Produced). 

En EPD tar hänsyn till materialets råvaruutvinning, tillverkningsprocess, installation, all transport mellan de olika stegen samt demontering och återvinning. Med en EPD kan byggherren göra informerade uttalanden om byggnadens miljöpåverkan, en viktig faktor för hållbarhetscertifieringar som BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad. 


Våra EPD:er

Takhuvar - Metal coated steel
Takhuvar - Metal coated 75% recycled steel
Galler - Metal coated steel
Galler - Metal coated 75% recycled steel