EKOVENT levererar till nybyggnationen av KV Soluppgången

1 juni 2021
Norr om centrala Växjö pågår nybyggnationen av KV Soluppgången, som är ett av Skanska Hyresbostäders projekt där K2A är fastighetsägare. Här byggs flerbostadshus som kommer innehålla 60 lägenheter och en förskola fördelat på 3 byggnader.

Projektet har ett fokus på hållbarhet där bland annat solceller kommer att installeras på taken samt förberedelse av laddstolpar för bil.

Vi på EKOVENT är stolta att i samarbete med NALO Ventilation i Växjö leverera våra Backströmningsskydd EKO-BSV till projektet.

Bild: Skanska