Hur skyddar ett backströmningsskydd vid brand?

24 mars 2023
Hur skyddar ett backströmningsskydd vid brand?

Ett backströmningsskydd är ett självverkande brandskydd avsett att användas i ventilationssystem i bostäder, hotell och servicelägenheter, för att förhindra brandgasspridning mellan olika brandceller i ventilationssystemet. Skyddet är speciellt anpassat för FT- och FTX-system med fläktar som är i drift och principen går ut på att förhindra backströmning i tilluftskanalerna vid brand.

Vid brandförloppet stiger övertrycket snabbt i rummet, backströmningsskyddet stänger då snabbt och hindrar spridning av brandgaser i ventilationssystemet. När övertrycket har normaliserats, öppnar backströmningsskyddet igen till ursprungligt läge. Det är helt självverkande och behöver ej heller anslutas till något styr- och övervakningssystem. Därmed erhålls ett driftsäkert och kostnadseffektivt brandskydd. 

Våra backströmningsskydd finns i flera olika utföranden. Läs mer HÄR!