Vi levererar till Selma Stad!

29 maj 2023
Området vid Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan i Göteborg håller på att förvandlas, och Selma Stad växer fram. Till projektet har vi bland annat levererat brand-brandgasspjäll, takhuvar (inkl. takgenomföringar), irisspjäll, backströmningsskydd och skyddsgaller.

Här formas en attraktiv ny stadsdel med trygghet och hållbarhet i fokus. Det byggs nya bostäder, kontor, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur tillsammans med nya torgstråk och parkstråk. Mycket står redan klart och projektet beräknas vara klart under 2023.

Illustration: White arkitekter