Vår affärsidé

EKOVENT ska möta kunders behov och göra sig till en efterfrågad partner inom ventilation och brandskydd.

Våra produkter ska betraktas som tekniskt framstående och av hög kvalitet.
I alla steg eftersträvas minsta möjliga miljöpåverkan.

Som företag ska EKOVENT stå för ett kundfokus, som innebär att vi i alla lägen ställer upp för kunden med en positiv och professionell attityd.

EKOVENT ska ha kompetenta medarbetare som strävar efter att öka sin kunskap och som känner stolthet och ansvar för sitt arbete.

.

Vår vision

"Vår vision är att vara ledande i skapandet av innovativa och kvalitativa produkter/ lösningar som i sin tur bidrar med ökad trygghet och livskvalitet för människor. Vi ska vara det självklara förstahandsvalet för våra kunder."