EKO-SRB1
Brandgasspjäll EI 60 S


Ett P- och CE-godkänt spjäll i klass E60S avsett
att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens
genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

 

Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE-godkänt spjäll i klass E60S avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanaler vid genombrott av brandklassad vägg/ bjälklag. Spjället är utfört enligt gällande bestämmelser i AMA VVS&Kyl 16. Spjället är avsett att monteras på kanal vid brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass upp till EI60.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

 

 

  • Brandklass E60S
  • Finns i storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Montage i kanal
  • Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V
  • CE-märkt enligt SS-EN 15650:2010
  • P-märkt SC00848-13
  • Finns i MagiCad