EKO-BVAXN 8/56
Brandgasfläkt axial


Axialfläkt för rökgasevakuering enligt EN 12.101-T3.
Finns i temperaturklass F600.
För dimensionering tekniska data/prestanda 
använd Produktkonfigurator X-fans.
Gå till Fläkt-konfigurator

 

Brandgasfläkt av axialtyp med ledskenor. Uppställning i brandzon är möjlig om fläkten kyls med uteluft. Fläktens hölje är tillverkat av stålplåt och är pulverlackerat som standard i RAL 7030. Fläkthöljet kan erhållas med ljud och värmeisolering. Fläkthjulet är utfört av svetsad stålplåt och har 8 fasta skovlar. Fläktens höga tryckökning möjliggör låg periferihastighet och därmed en förhållandevis tyst gång. Motorkylningen sker med hjälp av en separat kylluftfläkt som är ansluten till uteluften. Luftflöde max 38 m3/s. Total tryckökning max 1 650 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.