EKO-BVD
Brandgasfläkt tak


Centrifugal takfläkt för rökgasevakuering
enligt EN 12.101-T3. Finns i
temperaturklasser F400 och F600.
För dimensionering tekniska data/prestanda 
använd Produktkonfigurator X-fans.
Gå till Fläkt-konfigurator

 

Brandgasfläkt för takmontage utomhus. Brandgasfläkt avsedd för montage utomhus på tak. Ytterhöljet är utfört av korrosionsskyddad aluminium och har upptill en regnskyddskåpa. Motorn är kapslad mot brandgasflödet och ventilerad genom ett separat kylluftsystem. Takfläkten monteras lämpligast på takgenomföring EKO-T. Luftflöde max 15 m3/s. Total tryckökning max 1 900 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.