EKO-KE2/ 16
Styr- och övervakningssystem


Används för automatisk övervakning och
funktionskontroll av upp till 16 brandspjäll/brandgasspjäll,
brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med 24 V
spjällmotor samt olika typer av rökdetektorer.

 

Styr- och övervakningssystem EKO-KE2/ 16 är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med 24 V spjällmotorer samt olika typer av rökdetektorer. EKO-KE2/ 16 strömförsörjer både spjällmotorer och rökdetektorer med en inbyggd transformator. Enheten är utvecklad enligt den senaste tekniken och uppfyller de krav som ställs på ett övervakningssystem enligt Boverkets Allmänna Råd samt enligt gällande bestämmelser i VVS AMA 09. EKO-KE2/16 är utrustad med lysdioder för
indikering av kontrollenhetens och av varje spjällgrupps drifttillstånd samt
testknapp för funktionskontroll av spjäll och resetknapp för återställning av larm.