EKO-MKE/SKE
Styr- och övervakningssystem


Används för automatisk övervakning och funktionskontroll av brandspjäll/brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med 230V spjällmotor samt olika typer av rökdetektorer.

 

Produktinformation

Används för automatisk övervakning och funktionskontroll av brandspjäll/brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med 230V spjällmotor samt olika typer av rökdetektorer.


EKO-MKE

Centralenheten EKO-MKE arbetar tillsammans med slavenheten EKO-SKE, som placeras vid respektive spjäll. Upp till 60 adresserade slavenheter kan anslutas. Systemet är uppdelat på två slingor med vardera max 30 slavenheter. Slingorna kan arbeta tillsammans eller var för sig.

Enheterna är utvecklade enligt den absolut senaste tekniken för att ge låga installationskostnader med tvåtrådskommunikation och med många intelligenta funktioner för optimal styr- och övervakning.

Systemet uppfyller de krav som ställs på ett övervakningssystem enligt Boverkets Allmänna Råd, samt enligt gällande bestämmelser i VVS AMA 98.


EKO-SKE

EKO-SKE är en slavenhet som placeras vid respektive spjäll och arbetar alltid tillsammans med centralenheten EKO-MKE. 


Egenskaper

  • Automatisk övervakning av spjäll och rökdetektorer 
  • Flexibelt system med upp till 60 anslutna slavenheter, uppdelat på två slingor.
  • Låga installationskostnader med tvåtrådskommunikation.
  • Många intelligenta funktioner för effektiv styrning och övervakning.
  • Uppfyller kraven enligt Boverkets Allmänna Råd och VVS AMA 98.
  • CE-märkt

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon  


Bedömningar