EKO-MKE/SKE
Styr- och övervakningssystem


Används för automatisk övervakning och funktionskontroll av
brandspjäll/brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med
230 V spjällmotor samt olika typer av rökdetektorer.

 

Styr- och övervakningssystem 230 V

Används för automatisk övervakning och funktionskontroll av brandspjäll/brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med 230 V spjällmotor samt olika typer av rökdetektorer. Centralenheten EKO-MKE arbetar tillsammans med slavenheten EKO-SKE, som placeras vid respektive spjäll. Upp till 60 adresserade spjällmoduler kan anslutas. Tvåtråds-kommunikation innebär att installationskostnaderna avsevärt kan reduceras.