EKO PRO-M/S
Styr- och övervakning


 

Masterenhet EKO PRO-M

Masterenhet EKO PRO-M styr och övervakar upp till 60 spjäll.

PRO-M är huvudenheten för Ekovent Fire System Pro. Fire System Pro gör det möjligt att mata, övervaka och testa upp till 60 brand-brandgasspjäll och rökkontrolspjäll med automatisk aktivering. Rökdetektorer, tryckgivare, termostater och temperaturgivare kan också anslutas och övervakas. Systemet är utformat för att endast mata 24V ställdon.

Brandlarmssignaler från extern system kan avläsas och ev kvitteras av PRO-M. En extern larmsignal kan skickas för att läsas av externa system (t.ex. för att stoppa en AHU).Ett överordnat BMS-system kan anslutas till PRO-M genom Modbus-och BACnet-protokoll.

Spjällmodul EKO PRO-S 

PRO-S används som spjällmodul i Ekovent Fire System Pro. Den fungerar tillsammans med en masterenhet (PRO-M) där de flesta av installationen av
PRO-S görs. Spjällenheten har två analoga ingångar, två digitala ingångar, en analog utgång och två digitala utgångar. In-och utgångarna används för t.ex. spjällstyrning, rökdetektor, temperaturgivare och VAV. De kommunicerar via Modbus. Det finns en app tillgänglig för Android och iOS som kan användas för att identifiera enheterna och för att uppgradera den fasta programvaran. Skaffa appen från App store (iPhone och iPad) eller Google play (Android).