EKO PRO-M/S
Styr- och övervakning


Ett helautomatiskt styrsystem som evakuerar giftiga gaser och stoppar eldspårning i ventilationssystemet.

 

Produktinformation

Styrsystem EKO-PRO är ett helautomatiskt styrsystem som säkerställer att giftiga gaser evakueras och förhindrar att elden sprider sig i ventilationssystemet. Med PRO-M och spjällmodul PRO-S du kan få maximal kontroll och flexibilitet att konfigurera styrsystem som passar dina behov.


Masterenhet EKO-PRO-M

PRO-M är huvudenheten för Ekovent Fire System Pro. Fire System Pro gör det möjligt att mata, övervaka och testa upp till 60 brand/brandgasspjäll och rökkontrolspjäll med automatisk aktivering. Rökdetektorer, tryckgivare, termostater och temperaturgivare kan också anslutas och övervakas. Systemet är utformat för att endast mata 24V ställdon.

Brandlarmssignaler från extern system kan avläsas och ev kvitteras av PRO-M. En extern larmsignal kan skickas för att läsas av externa system (t.ex. för att stoppa en AHU). Ett överordnat BMS-system kan anslutas till PRO-M genom Modbus-och BACnet-protokoll.


Spjällmodul EKO-PRO-S 

PRO-S används som spjällmodul i Ekovent Fire System Pro. Den fungerar tillsammans med en masterenhet (PRO-M) där de flesta av installationen av PRO-S görs.

Spjällenheten har två analoga ingångar, två digitala ingångar, en analog utgång och två digitala utgångar. In-och utgångarna används för t.ex. spjällstyrning, rökdetektor, temperaturgivare och VAV. De kommunicerar via Modbus.

App finns tillgänglig för Android och iOS som kan användas för att identifiera enheterna och för att uppgradera den fasta programvaran. 


Egenskaper

PRO-M
 • En åtkomstpunkt till hela brandstyrsystemet
 • Enkel driftsättning med ProLink-appen
 • Snabb installation med enkel kabeldragning
 • Effektiva systemtester och fellarm
 • Styrning av brand-/brandgasspjäll med fjäderåtergång
 • Styr rökkontrollspjäll med automatisk aktivering
 • Kommunicera med ventilationsaggregat och rökevakueringsfläktar

PRO-S
 • Enkel driftsättning med ProLink-appen
 • Snabb installation med enkel kabeldragning
 • Effektiva systemtester och fellarm
 • Styrning av brand-/brandgasspjäll med fjäderåtergång
 • Styr rökkontrollspjäll med automatisk aktivering