EKO-TME/TSE

EKO-TME/TSE
Trådlöst styr- och övervakningssystrem


Används för automatisk övervakning och funktionskontroll av brandspjäll, brandgasspjäll och tryckavlastningsspjäll samt olika typer av rökdetektorer.

 

Produktinformation

Det trådlösa styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll, tryckavlastningsspjäll med 24V spjällmotorer och olika typer av rökdetektorer.

Systemet fungerar helt trådlöst, vilket eliminerar behovet av omfattande kabeldragning mellan centralenhet och spjäll. Detta gör installationen betydligt enklare och snabbare, vilket resulterar i stora kostnads- och tidsbesparingar.

Det ingår två typ av enheter i EKO-TME/TSE:
TME, centralenheten.
TSE, en slavenhet.


EKO-TME

Centralenheten arbetar med en kommunikationsenhet monterad på eller vid spjället. Centralenheten ansluts till 230 V och söker själv kontakt med spjällens enheter när systemet driftsätts. Vid eventuellt spänningsbortfall eller vid kommunikationsfel stängs spjället automatiskt som en säkerhetsåtgärd. Systemet uppfyller de krav som ställs på ett modernt styr- och övervakningssystem och finns även för anslutning till Modbus nätverk.


EKO-TSE

EKO-TSE är en slavenhet som placeras vid varje spjäll och samarbetar alltid med centralenheten EKO-TME, med möjlighet att ansluta upp till 80 enheter.


Egenskaper

  • Trådlös funktionalitet eliminerar behovet av kabeldragning
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Automatisk övervakning och funktionskontroll
  • Flexibelt system vid förändringar
  • Enkel och snabb installation
  • Enkel projektering
  • Modbus kommunikation
  • Kundanpassat program
  • Stöd för upp till 80 enheter
  • CE-märkt

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon  


Bedömningar