BF 24-SR
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång för brandspjäll. Vridmoment 12/18 Nm.


Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

 

Produktinformation

Reglerande med fjäderåtergång för brandspjäll. Vridmoment 12/18 Nm. Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

Vid elektrisk inkoppling av motorn styrs motorn med en standard styrsignal DC 0...10 V och spjället intar sitt driftläge samtidigt som säkerhetsfjädern spänns. Vid strömavbrott återför fjädern med sin lagrade energi, motorn till säkerhetsposition. Motorn är förspänd fem grader vilket gör att motorn kompenserar för ålderssymtom, deformering eller förslitning av spjälltätningen.

2 st inbyggda 1p2v potientialfri hjälpkontakter med fast kopplingspunkt för indikering av säkerhetsspjällets ändläge. Spjällets läge kan avläsas med den mekaniska lägesindikeringen.

Motorn kan styras manuellt och låsas i önskat läge med en tillhörande vev. Utlösning av spärrmekanismen kan göras manuellt eller automatiskt genom anslutning av manöverspänningen.


Egenskaper

  • Reglerande fjäderåtergång för brandspjäll.
  • Vridmoment: 12/18 Nm.
  • Elektrisk styrning med DC 0...10 V.
  • Säkerhetsfjädern spänns vid driftläge.
  • Återgår till säkerhetsposition vid strömavbrott.
  • Förspänd fem grader för kompensation av ålderssymtom.
  • Två inbyggda hjälpkontakter för ändlägesindikering.
  • Möjlighet till manuell styrning och låsning med vev.
  • Automatisk eller manuell utlösning av spärrmekanismen.
  • CE-märkt.

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon