BF 24-T, BF 230-T
Ställdon tvåläges (ON-OFF) - med fjäderåtergång, för brandspjäll. Vridmoment 12/18 Nm.​


Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

 

Produktinformation

Tvåläges (ON-OFF) med fjäderåtergång, för brandspjäll. Vridmoment 12/18 Nm. Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar där man önskar ökad säkerhet vid befarad hög omgivningstemperatur vid motorn.

Vid elektrisk inkoppling av motorn styrs spjället till sitt driftläge samtidigt som säkerhetsfjädern spänns. Temperatursäkringen återför motorn till säkerhetsläge om motorns omgivningstemperatur överstiger 72 °C och samma sak gäller om kanaltemperaturen överstiger 72 °C. Vid strömavbrott återför fjädern med sin lagrade energi, motorn till säkerhetsposition. Motorn är förspänd fem grader vilket gör att motorn kompenserar för ålderssymtom, deformering eller förslitning av spjälltätningen.

Det finns två fasta hjälpbrytare inbyggda för att indikera motorns ändlägen.

Motorn kan styras manuellt och låsas i önskat läge med en tillhörande vev. Utlösning av spärrmekanismen kan göras manuellt eller automatiskt genom anslutning av manöverspänningen.


Egenskaper

  • Tvåläges (ON-OFF) fjäderåtergångsmotor
  • Vridmoment: 12/18 Nm.
  • Avsedd för brandspjäll i luftbehandlingsanläggningar.
  • Styrs till driftläge vid elektrisk inkoppling, med fjädern spänd för säkerhet.
  • Temperatursäkring vid 72°C för återgång till säkerhetsläge.
  • Två fasta hjälpbrytare för ändlägesindikering.
  • Möjlig manuell styrning och låsning.
  • Manuell eller automatisk utlösning av spärrmekanismen.
  • CE-märkt.

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon