BFL24-SR-T

BFL24-SR-T
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång för brandspjäll. Vridmoment 4/3 Nm.


Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

 

Produktinformation

Reglerande med fjäderåtergång för brandspjäll. Vridmoment 4/3 Nm. Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

Vid elektrisk inkoppling av motorn styrs motorn med en standard styrsignal DC 0...10 V och spjället intar sitt driftläge samtidigt som säkerhetsfjädern spänns. Temperatursäkringen återför motorn till säkerhetsläge om motorns omgivningstemperatur överstiger 72 °C och samma sak gäller om kanaltemperaturen överstiger 72 °C. Vid strömavbrott återför fjädern med sin lagrade energi, motorn till säkerhetsposition.

1 st inbyggd 1p2v potientialfri hjälpkontakt med fast kopplingspunkt för indikering av säkerhetsspjällets ändläge. Spjällets läge kan avläsas med den mekaniska lägesindikeringen.

Motorn kan styras manuellt och låsas i önskat läge med en tillhörande vev. Utlösning av spärrmekanismen kan göras manuellt eller automatiskt genom anslutning av manöverspänningen.


Egenskaper

  • Reglerande motor med fjäderåtergång för brandspjäll.
  • Vridmoment: 4/3 Nm.
  • Styrs med standard styrsignal DC 0...10 V.
  • Temperatursäkring vid över 72 °C.
  • Inbyggd hjälpkontakt för ändlägesindikering.
  • Mekanisk lägesindikering.
  • Möjlighet till manuell styrning och låsning.
  • Manuell eller automatisk utlösning av spärrmekanismen.
  • CE-märkt.

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon