BFL24-T, BFL230-T

BFL24-T, BFL230-T
Ställdon tvåläges (ON-OFF) - med fjäderåtergång, för brandspjäll. Vridmoment 4/3 Nm.


Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

 

Produktinformation

Tvåläges (ON-OFF) med fjäderåtergång, för brandspjäll. Vridmoment 4/3 Nm. Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

Vid elektrisk inkoppling av motorn styrs spjället till sitt driftläge samtidigt som säkerhetsfjädern spänns. Vid strömavbrott återför fjädern med sin lagrade energi, motorn till säkerhetsposition. Motorn är förspänd fem grader vilket gör att motorn kompenserar för ålderssymtom, deformering eller förslitning av spjälltätningen.

Det finns två fasta hjälpbrytare inbyggda för att indikera motorns ändlägen.

Motorn kan styras manuellt och låsas i önskat läge med en tillhörande vev. Utlösning av spärrmekanismen kan göras manuellt eller automatiskt genom anslutning av manöverspänningen.


Egenskaper

  • Tvåläges motor med fjäderåtergång för brandspjäll.
  • Vridmoment: 4/3 Nm.
  • Elektrisk inkoppling styr spjället till driftläge.
  • Återgår till säkerhetsposition vid strömavbrott.
  • Förspänd motor kompenserar för ålderssymtom.
  • Två fasta hjälpbrytare för att indikera ändlägen.
  • Möjlighet till manuell eller automatisk utlösning av spärrmekanismen.
  • CE-märkt.

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon