BFN 24-T, BFN 230-T

BFN 24-T, BFN 230-T
Ställdon tvåläges (ON-OFF) – med fjäderåtergång. Vridmoment 9/7 Nm.


Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

 

Produktinformation

Tvåläges (ON-OFF) – med fjäderåtergång, för brand/brandgasspjäll. Vridmoment 9/7 Nm. Avsedd för brandgas- och brand/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

Vid elektrisk inkoppling av motorn styrs spjället till sitt driftläge samtidigt som säkerhetsfjädern spänns. Vid strömavbrott återför fjädern med sin lagrade energi, motorn till säkerhetsposition. Motorn är förspänd fem grader vilket gör att motorn kompenserar för ålderssymtom, deformering eller förslitning av spjälltätningen.

Det finns två fasta hjälpbrytare inbyggda för att indikera motorns ändlägen.

Motorn kan styras manuellt och låsas i önskat läge med en tillhörande vev. Utlösning av spärrmekanismen kan göras manuellt eller automatiskt genom anslutning av manöverspänningen.


Egenskaper

  • Tvåläges motor med fjäderåtergång för brand/brandgasspjäll.
  • Vridmoment: 9/7 Nm.
  • Återgår till säkerhetsläge vid strömavbrott.
  • Förspänd motor kompenserar för slitage på spjälltätningen.
  • Två fasta hjälpbrytare för ändlägesindikering.
  • Möjliggör manuell styrning och låsning med medföljande vev.
  • Manuell eller automatisk utlösning av spärrmekanismen.
  • CE-märkt.

Godkännanden

Europeisk konformitetsmärkning ikon