BFN24-SR-T
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång för brandspjäll


 

Reglerande – med fjäderåtergång, för brandspjäll