BFN24-SR-T
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång för brandspjäll