EKO-BVW-D
Brandgasfläkt för takmontage


Centrifugal takfläkt för rökgasevakuering
enligt EN 12.101-T3. Finns i
temperaturklasser F400 och F600.
För dimensionering tekniska data/prestanda 
använd Produktkonfigurator X-fans 
Gå till Fläkt-konfigurator

 

Brandgasfläkt för takmontage utomhus. Brandgasfläkt avsedd för montage utomhus på tak. Fläktens hölje av stålplåt och är pulverlackerat som standard i RAL 7030. Motorn är kapslad mot brandgasflödet och ventilerad genom ett separat kylluftsystem. Luftflöde max 13 m3/s. Total tryckökning max 2 100 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.