EKO-EL
Kanalfläkt


Kanalfläkt som har diagonalhjul med nedåtriktade
tredimensionella ledskenor och hölje av aluminium.

 

Kanalfläkt EKO-EL har diagonalhjul med nedåtriktade tredimensionella ledskenor. Kanalfläkten har hölje av aluminium, AC-motor för reglerbart varvtal med integrerad termokontakt. Kanalfläkten levereras med monteringsfäste.

Kanalfläkten kan också levereras med EC-motor med integrerad EC-controller för variabelt varvtal.