EKO-EL
Kanalfläkt


Kanalfläkt som har diagonalhjul med nedåtriktade
tredimensionella ledskenor och hölje av aluminium.

 

Kanalfläkt EKO-EL har diagonalhjul med nedåtriktade
tredimensionella ledskenor. Kanalfläkten har hölje av aluminium,
AC-motor för reglerbart varvtal med integrerad termokontakt.
Kanalfläkten levereras med monteringsfäste.

Kanalfläkten kan också levereras med EC-motor med integrerad
EC-controller för variabelt varvtal.