EKO-AXN
Axialfläkt


Axialfläkt EKO-AXN med direktdrift och ledskenor.

 

Axialfläkt EKO-AXN har fläkthjulet monterat direkt på motoraxeln.
För att optimera tryckfallsökningen har fläkten monterade ledskenor.
Fläkthjulets skovlar kan ställas steglöst i olika lägen utan att fläkthjulet
behöver demonteras. Därmed kan fläkten anpassas till olika driftspunkter
och det är möjligt att korrigera inställningen i efterhand inom motorns
effektområde. Fläkten hölje är tillverkat av stålplåt och är som standard
pulverlackerad i RAL 7030. Från storlek 1400 är höljet sprutlackerat i
RAL 7030. Fläkthjulet är utfört i silumingjutgods för att erhålla bättre korrosionsskydd. Luftflöde max 110 m3/s. Total tryckökning max 2 600 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.