EKO-AXN
Axialfläkt


Axialfläkt EKO-AXN med direktdrift och ledskenor.
För dimensionering tekniska data/prestanda 
använd Produktkonfigurator X-fans.
Gå till Fläkt-konfigurator

 

EKO-AXN har fläkthjulet monterat direkt på motoraxeln. För att optimera tryckfallsökningen har fläkten monterade ledskenor. Fläkthjulets skovlar kan ställas steglöst i olika lägen utan att fläkthjulet behöver demonteras. Därmed kan fläkten anpassas till olika driftspunkter och det är möjligt att korrigera inställningen i efterhand inom motorns effektområde.

Fläkten hölje är tillverkat av stålplåt och är som standard pulverlackerad i RAL 7030. Från storlek 1400 är höljet sprutlackerat i RAL 7030. Fläkthjulet är utfört i silumingjutgods för att erhålla bättre korrosionsskydd. Luftflöde max 110 m3/s. Total tryckökning max 2 600 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.