EKO-DRV-Minivent
Takfläkt


Takfläkt ytterrotormotor i slutet utförande
med fukt- och droppskydd.

 

Takfläkt med ytterhölje av aluminium utformat för helt vertikalt luftflöde.
EKO-DRV-MINIVERNT har fläkhjul med bakåtböjda skovlar med specialprofil som ger högt tryck i kombination med låg ljudnivå.
Takfläkt ytterrotormotor i slutet utförande med fukt- och droppskydd.
EKO-DRV-MINIVENT monteras lämpligast på takgenomföring EKO-T. Takgenomföringen finns i brandklass EI30 och EI60 och har förmonterade el-rör för kabeldragning. Luftflöde max 0,28 m3/s. Total tryckökning max 400 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.