EKO-DRV - utgått
Takfläkt - Utgått ersätts av EKO-DRV-AC


Ersätts av EKO-DRV-AC.
För dimensionering tekniska data/prestanda 
använd Produktkonfigurator X-fans.
Gå till Fläkt-konfigurator

 

Takfläkt med ytterhölje av aluminium utformat för helt vertikalt luftflöde. EKO-DRV har fläkhjul med bakåtböjda skovlar med specialprofil som ger högt tryck i kombination med låg ljudnivå. 

Takfläkt EKO-DRV kan fås i ljuddämpat utförande EKO-SDI och EKO-SDI-L.  EKO-DRV monteras lämpligast på takgenomföring EKO-T. Takgenomföringen finns i brandklass EI30 och EI60 och har förmonterade el-rör för kabeldragning. Luftflöde max 8 m3/s. Total tryckökning max 800 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.