EKO-DRV
Takfläkt


Takfläkt med fläkthjul bakåtböjda skovlar och specialprofil
som ger högt tryck i kombination med låg ljudnivå.

 

Takfläkt med ytterhölje av aluminium utformat för helt vertikalt luftflöde. EKO-DRV har fläkhjul med bakåtböjda skovlar med specialprofil som ger högt tryck i kombination med låg ljudnivå.  Takfläkt EKO-DRV kan fås i ljuddämpat utförande EKO-SDI och EKO-SDI-L.  EKO-DRV monteras lämpligast på takgenomföring EKO-T. Takgenomföringen finns i brandklass EI30 och EI60 och har förmonterade el-rör för kabeldragning. Luftflöde max 8 m3/s. Total tryckökning max 800 Pa.

Produkten återfinns på Byggvarubedömningen.